Sieć zbierania opakowań po substancjach niebezpiecznych.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którą wprowadzający na rynek substancje niebezpieczne w opakowaniach są zobowiązane zapewnić odpowiedni poziom zbierania i odzysku odpadów powstałych z tych opakowań.

Wastech recycling w ramach ZPIRIOO godnie z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego organizuje sieć zbierania i odzysku opakowań po substancjach niebezpiecznych z rynku.

Do Porozumienia może przystąpić dobrowolnie każda firma, która wprowadza na rynek substancje niebezpieczne w opakowaniach.

Close Menu