AKADEMIA RECYKLINGU – KLASTER GOSPODARKI ODPADAMI.

Akademię Recyklingu stworzono dla potrzeb edukacji społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych działających w newralgicznym i specyficznym sektorze gospodarki tj sektorze gospodarki odpadami, w celu stworzenia “społeczeństwa recyklingu”.

Celem głównym twórców Akademii Recyklingu jest dostarczenie krajowym przedsiębiorstwom wiedzy z zakresu światowych trendów i technologii w branży zagospodarowania i unieszkodliwienia wszelkiego rodzaju odpadów, odzysku i recyklingu m.in metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, gumy, drewna, szkła, celulozy, odpadów wielomateriałowych oraz finansowania inwestycji z wykorzystaniem Funduszy Unijnych oraz najnowszych rozwiązań prawnych.

http://akademia-recyklingu.pl/