Baza Danych o Odpadach BDO – co nas czeka?

Link do: BDO – Bazy Danych o Odpadach

W
zeszłym roku ruszyła Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami czyli BDO. Wszyscy posiadający decyzje na
zbieranie, przetwarzanie oraz wytwarzanie odpadów zostali wpisani
automatycznie przez Urząd Marszałkowski, który jest
administratorem Bazy. W pierwszej kolejności – do końca lutego
2018 roku, rejestrowały się podmioty wprowadzające na rynek
Polski: produkty, opakowania, baterie i akumulatory oraz sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Wytwarzający odpady, zgodnie z
obowiązującym terminem wysłali formularz rejestracyjny o wpis do
BDO do końca lipca 2018 roku. Trochę czasu trwało zanim każdy
wysyłający wniosek otrzymał swój indywidualny numer a z nim hasło
i login do swojego konta w BDO. Obecnie mimo posiadania tych
informacji nie jesteśmy w stanie zalogować się do konta w BDO, ale
zgodnie Ustawą o Odpadach od 1 stycznia 2020 roku ma
się to całkowicie zmienić.

 

W
związku z ostatnimi zmianami Ustawy o odpadach ewidencji odpadów
nie będziemy prowadzić jak dotychczas, na kartce czy w pliku na
swoim komputerze, ale w elektronicznym systemie BDO. W ten sposób
będziemy również przygotowywać i wysyłać roczne sprawozdanie z
odpadów.

Zmianie
ma ulec również wzór Karty Przekazania odpadów – KPO, (art. 67.
Ustawa o odpadach), gdzie dodatkowo, będą rubryki:

  1. data i godzina rozpoczęcia transportu odpadów do następnego
    posiadacza odpadów;

  2. data i godzina przejęcia odpadów przez następnego posiadacza
    odpadów;

Informacje te będą potrzebne do rejestracji przewozu odpadów w systemie BDO.

Jak to będziemy robić?

Każdy
odbiór odpadów będzie zgłaszany w systemie informatycznym BDO
przez wytwórcę odpadów czyli przekazującego odpad, potwierdzany
przez transportującego, a na końcu przez zbierającego.

Zmiany
te przyczynią się do uściślenia systemu gospodarki odpadami,
pokażą przepływ odpadów od wytwórcy do ostatecznego odbiorcy.
Dzięki nim błyskawicznie będą wyłapywane nieprawidłowości:
brak wpisu do BDO, brak prowadzenia ewidencji, brak złożenia
sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, zbyt długi okres
magazynowania odpadów. Konsekwencją natomiast będzie łatwiejsze
sprawdzenie przedsiębiorstwa pod kątem wypełniania obowiązków
środowiskowych, a co za tym idzie wzmożone kontrole przez organy
kontrolujące.

Dostęp
do BDO mają wszyscy i dzięki temu można sprawdzić czy firma
której przekazujemy odpad jest uprawnionym odbiorcą. Natomiast
użytkownikiem zgodnie z Ustawą o odpadach, który może korzystać
ze wszystkich danych w nim zawartych jest większość instytucji
publicznych.

Zanim
jednak wszystko będzie idealnie działało i zajdzie tak doskonała
korelacja między urzędami minie trochę czasu. Tych którzy się
jeszcze nie zarejestrowali do BDO ponaglamy, ponieważ wkrótce nie
będzie można odebrać odpadów od niezarejestrowanego podmiotu.

Dodaj komentarz

Close Menu