Baza Danych o Odpadach BDO – co nas czeka?

Link do: BDO – Bazy Danych o Odpadach

W
zeszłym roku ruszyła Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami czyli BDO. Wszyscy posiadający decyzje na
zbieranie, przetwarzanie oraz wytwarzanie odpadów zostali wpisani
automatycznie przez Urząd Marszałkowski, który jest
administratorem Bazy. W pierwszej kolejności – do końca lutego
2018 roku, rejestrowały się podmioty wprowadzające na rynek
Polski: produkty, opakowania, baterie i akumulatory oraz sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Wytwarzający odpady, zgodnie z
obowiązującym terminem wysłali formularz rejestracyjny o wpis do
BDO do końca lipca 2018 roku. Trochę czasu trwało zanim każdy
wysyłający wniosek otrzymał swój indywidualny numer a z nim hasło
i login do swojego konta w BDO. Obecnie mimo posiadania tych
informacji nie jesteśmy w stanie zalogować się do konta w BDO, ale
zgodnie Ustawą o Odpadach od 1 stycznia 2020 roku ma
się to całkowicie zmienić.

 

W
związku z ostatnimi zmianami Ustawy o odpadach ewidencji odpadów
nie będziemy prowadzić jak dotychczas, na kartce czy w pliku na
swoim komputerze, ale w elektronicznym systemie BDO. W ten sposób
będziemy również przygotowywać i wysyłać roczne sprawozdanie z
odpadów.

Zmianie
ma ulec również wzór Karty Przekazania odpadów – KPO, (art. 67.
Ustawa o odpadach), gdzie dodatkowo, będą rubryki:

  1. data i godzina rozpoczęcia transportu odpadów do następnego
    posiadacza odpadów;

  2. data i godzina przejęcia odpadów przez następnego posiadacza
    odpadów;

Informacje te będą potrzebne do rejestracji przewozu odpadów w systemie BDO.

Jak to będziemy robić?

Każdy
odbiór odpadów będzie zgłaszany w systemie informatycznym BDO
przez wytwórcę odpadów czyli przekazującego odpad, potwierdzany
przez transportującego, a na końcu przez zbierającego.

Zmiany
te przyczynią się do uściślenia systemu gospodarki odpadami,
pokażą przepływ odpadów od wytwórcy do ostatecznego odbiorcy.
Dzięki nim błyskawicznie będą wyłapywane nieprawidłowości:
brak wpisu do BDO, brak prowadzenia ewidencji, brak złożenia
sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, zbyt długi okres
magazynowania odpadów. Konsekwencją natomiast będzie łatwiejsze
sprawdzenie przedsiębiorstwa pod kątem wypełniania obowiązków
środowiskowych, a co za tym idzie wzmożone kontrole przez organy
kontrolujące.

Dostęp
do BDO mają wszyscy i dzięki temu można sprawdzić czy firma
której przekazujemy odpad jest uprawnionym odbiorcą. Natomiast
użytkownikiem zgodnie z Ustawą o odpadach, który może korzystać
ze wszystkich danych w nim zawartych jest większość instytucji
publicznych.

Zanim
jednak wszystko będzie idealnie działało i zajdzie tak doskonała
korelacja między urzędami minie trochę czasu. Tych którzy się
jeszcze nie zarejestrowali do BDO ponaglamy, ponieważ wkrótce nie
będzie można odebrać odpadów od niezarejestrowanego podmiotu.