KOBIZE – RAPORT

Dnia 28 lutego mija termin sporządzenia i złożenia raportu za rok poprzedni do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami…

0 Komentarzy

AKADEMIA RECYKLINGU – KLASTER GOSPODARKI ODPADAMI.

Akademię Recyklingu stworzono dla potrzeb edukacji społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych działających w newralgicznym i specyficznym sektorze gospodarki tj sektorze gospodarki odpadami, w celu stworzenia “społeczeństwa recyklingu”. Celem głównym twórców Akademii…

0 Komentarzy

DO 31 MARCA SPRAWOZDANIA ŚRODOWISKOWE

Termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej mija 31 marca. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za…

0 Komentarzy