Doradztwo środowiskowe

Oferujemy profesjonalną pomoc w prowadzeniu pełnej dokumentacji dla każdego Przedsiębiorstwa, pozwalającej wywiązać się z obowiązków, wynikających z polskiego prawa oraz unijnych dyrektyw.

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązki wynikające z ochrony środowiska. Mnogość aktów prawnych, ciągła ich aktualizacja oraz różne interpretacje przepisów często stanowią barierę dla wypełniania wymaganych ustawowo obowiązków w konsekwencji narażając Przedsiębiorstwo na kary finansowe związane z brakiem lub nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków.
Mając na uwadze problemy z tym związane pragniemy zaproponować Państwu współpracę z zakresu doradztwa środowiskowego.

W RAMACH WSPÓŁPRACY OFERUJEMY:

STAŁĄ OBSŁUGE ŚRODOWISKOWĄ

Oferujemy Kompleksowe zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie.

AUDYTY ŚRODOWISKOWE

Audyt środowiskowy z pewnością pomoże przedsiębiorcom odnaleźć się w obowiązującym gąszczu przepisów.

DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA

Oferujemy Przygotowanie potrzebnej dokumentacji w związku z prowadzoną działalnością z zakresu ochrony środowiska

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia indywidualne lub grupowe z zakresu ochrony środowiska.

Profesjonalnie poprowadzimy Państwa przez procedury w zakresie ochrony środowiska:

 • doradztwo środowiskowe – kompleksowa obsługa i profesjonalne doradztwo gwarantujące spełnienie wymogów formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 • sprawozdawczość, opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy którego firma emituje w jakikolwiek sposób gazy lub pyły do powietrza, pobiera wodę lub składuje odpady.
 • ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska;
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • plany i programy (ochrona środowiska, gospodarka odpadami, ochrona przyrody);
 • optymalizacja kosztów w zarządzaniu środowiskowym;
 • analizy i ekspertyzy przy realizacji nowych inwestycji;
 • zarządzanie środowiskowe (ISO, EMAS);
 • kompleksowe doradztwo techniczne i technologiczne w gospodarce odpadami oraz szkolenia w zakresie ochrony środowiska;
 • projekty wycinek, nasadzeń;
 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze.