ELEKTRONICZNE DOKUMENTY

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować Państwa, że jako firma wspomagająca swoich klientów w szerokim spektrum działań środowiskowych wykonaliśmy kolejny milowy krok w celu umożliwienia większej ochrony zasobów środowiska oraz postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W chwili obecnej dzięki współpracy z firmą Certum Podpis Elektroniczny wdrożyliśmy “Bezpieczny podpis elektroniczny”, który umożliwia przekazywanie Państwu w formie elektronicznej ważnych i bezpiecznych dokumentów. Używany przez nas bezpieczny podpis elektroniczny jest weryfikowany przez najbardziej popularną przeglądarkę dokumentów pdf Adobe Acrobat Reader DC, i przy odczycie dokumentów w tej przeglądarce natychmiast otrzymujemy wizualną weryfikację złożonego podpisu.

Dodatkowo dla wygody Państwa każdy przez nas podpisany elektronicznie dokument będzie posiadał naniesioną sygnaturę z logiem firmy oraz danymi osoby podpisującej oraz o dacie naniesienia podpisu. W przypadku wydruku przez Państwa takiego dokumentu pozostanie zawsze ślad potwierdzający elektroniczną formę dostarczenia.

Wdrożony bezpieczny elektroniczny podpis umożliwia nam zmniejszenie ilości powstających odpadów, jak i zmniejszenie kosztów środowiskowych w zakresie transportu dokumentacji, co prowadzi do zmniejszenia smogu w naszym otoczeniu.

Dzięki wdrożeniu podpisu elektronicznego przyśpieszamy dostarczanie Państwu ważnych dokumentów. Przekazana e-faktura i KPO to wygodny i bezpieczny odpowiednik dokumentu w formie papierowej.

Według szacunkowych danych, żeby wydrukować obecną liczbę wystawianych w Polsce papierowych faktur konieczne jest przetworzenie ponad 250 tys. drzew. Jeśli dodatkowo musimy wydrukować minimum dwa egzemplarze KPO, przez roczną produkcję faktur oraz dokumentów KPO zanieczyszcza się miliardy litrów wody. Dodatkowo zużywamy olbrzymie ilości energii elektrycznej do produkcji papieru. Kolejnym problemem jest dostarczenie faktur oraz KPO do odbiorcy, co wiąże się z zużyciem paliw w procesie transportu przesyłek. E-faktury i e-KPO to rozwiązanie nie tylko proste i wygodne ale także przyjazne dla środowiska, dlatego też proponujemy i pragniemy Państwa zachęcić do takiego rozwiązania w wymianie dokumentacji z naszą firmą.

Mając na uwadze korzyści środowiskowe, opracowaliśmy trzy sposoby postępowania z dokumentami elektronicznymi ułożone w punktach od najmniej obciążających środowisko, i tak otrzymane od nas dokumenty możecie Państwo:

  1. Podpisać dokument własnym bezpiecznym elektronicznym podpisem, zarchiwizować i oczywiście jedną kopię elektroniczną nam odesłać – do czego serdecznie zachęcamy.
    lub
  2. Podpisać własnym bezpiecznym elektronicznym podpisem i nam odesłać w formie elektronicznej ale jeśli zachodzi u Państwa taka konieczność, wydrukować egzemplarz i przekazać dla własnych celów  – co jest opcją pośrednią.
    lub
  3. Wydrukować dostarczony przez nas dokument w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, jeden z wydrukowanych egzemplarzy podpisać i odesłać nam w sposób tradycyjny a drugi podpisany zachować dla własnych potrzeb.

W załączeniu wzór oświadczenie o zgodzie na wysyłanie faktur i KPO drogą elektroniczną.
Wszystkie dokumenty można wysyłać na adres : efaktura@wastech-recycling.pl