Niszczenia celne – produkty zakwestionowane przez Urząd Celny.

Zakwestionowane produkty są komisyjnie w obecności służb celnych niszczone w nierozpoznawalny materiał eliminujący ich użycie. Wastech recycling od wielu lat zajmuje się niszczeniem produktów i towarów zakwestionowanych przez władze celne. Niszczenie celne to nie tylko proces niszczenia ale również procedura uzyskania zezwoleń i zamknięcia postępowania administracyjnego. Zniszczenie produktów następuje w sposób bezpowrotny. Po zniszczeniu powstałe odpady są poddawane ostatecznym metodom unieszkodliwienia i utylizacji np. przekształceniu termicznemu. Do każdej partii niszczonych towarów sporządzany jest protokół zniszczenia.

CO NISZCZYMY:

• markowe tekstylia i zabawki

• markowe AGD, sprzęt Hi-Fi i inna elektronika

• markowe kosmetyki: perfumy, dezodoranty, kremy, farby, kosmetyka kolorowa

• inne produkty znakowane zastrzeżonymi znakami handlowymi i wzorami

Close Menu