Niszczenie

USŁUGA PROFESJONALNEGO NISZCZENIA DOKUMENTACJI, MATERIAŁÓW CZY TEŻ PRODUKTÓW JEST ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBĘ OCHRONY NASZEJ PRYWATNOŚCI, WŁASNOŚCI CZY TEŻ REALIZACJĄ OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH PRZEZ PRAWO.

WYBIERZ RODZAJ NISZCZENIA:

NISZCZENIE DOKUMENTÓW

Wiele dokumentów i nośników ma charakter poufny. Kiedy stają się niepotrzebne najważniejszą kwestią jest ich bezpieczne zniszczenie.

 

NISZCZENIA CELNE

Wastech recycling od wielu lat zajmuje się niszczeniem produktów i towarów zakwestionowanych przez władze celne.

NISZCZENIE PRODUKTÓW

Wastech recycling od wielu lat zajmuje się niszczeniem produktów i towarów niepełnowartościowych, uszkodzonych w transporcie, wycofanych z obrotu lub przeterminowanych.

 

Oświadczenia, kwity, rachunki, wnioski, podania, nagrania głosowe, zapisy video, dane zgromadzone na twardych dyskach i setkach innych form przechowywania informacji, wszystkie cierpliwie wypełniają swoją rolę udostępniania zawartych na nich informacji zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Kiedy upływa czas, jaki został przewidziany dla ujawnień, przechowywanie takich danych mija sie z celem i przychodzi pora na utylizację dokumentów, które stały się zbędne. Wyrzucenie ich do pojemnika z odpadami komunalnymi jest przynajmniej niefrasobliwe i niezwykle ryzykowne.

Przedsiębiorstwa  produkują i  sprzedają swoje produkty, które niejednokrotnie należy poddać procesowi niszczenia aby nie zniszczyć marki i renomy firmy. Pomagamy rozwiązać ten potencjalny problem z użyciem przemysłowych maszyn  niszczących, które bez problemu niszczą takie produkty. Odbudowanie marki wymaga dużo pracy i inwestycji.

Z pozoru legalny zakup przez stronę internetową może zakończyć się dostawą z zagranicznego magazynu. Towary dostarczone przez obcego dostawcę niejednokrotnie zostają zakwestionowane przez służby celne co rodzi obowiązek natychmiastowego zniszczenia produktów w procedurze niszczenia celnego. Powierz nam poprowadzenie szybko i sprawnie tego procesu aż do pozytywnego zamknięcia postepowania.