Niszczenie produktów, materiałów i końcówek serii.

Wastech recycling od wielu lat zajmuje się niszczeniem produktów i towarów niepełnowartościowych, uszkodzonych w transporcie, wycofanych z obrotu lub przeterminowanych. Wyroby te są komisyjnie niszczone w nierozpoznawalny materiał eliminujący powtórne ich użycie w celu, w jakim zostały zaprojektowane. Zniszczenie produktów następuje w sposób bezpowrotny. Po zniszczeniu powstałe odpady są poddawane ostatecznym metodom unieszkodliwienia i utylizacji np. przekształceniu termicznemu. Sposób zniszczenia gwarantuje, iż wyżej wymienione odpady nie trafią na rynek wtórny i nie stanowią żadnej wartości handlowej. Do każdej partii niszczonych towarów sporządzany jest protokół zniszczenia.

CO NISZCZYMY:

• próbki handlowe towarów

• tekstylia i zabawki

• AGD, sprzęt Hi-Fi, sprzęt biurowy i komputerowy

• kosmetyki: perfumy, dezodoranty, kremy, farby, kosmetyka kolorowa

• produkty spożywcze: zupy, przyprawy, słodycze, dżemy, wędliny, kawa, herbata, wino

• karty chipowe, karty kredytowe, telefoniczne

• nośniki danych, płyty DVD, CD, taśmy magnetyczne

• przeterminowane leki i szczepionki

Close Menu