Odpady Elektryczne Elektroniczne – WEEE

E‐śmieci to obecnie najszybciej rosnący składnik wytwarzanych przez nas odpadów. Tempo wzrostu ilości e‐śmieci wynosi obecnie w Europie trzy do pięciu procent rocznie i jest niemal trzy razy większe niż tempo wzrostu łącznej ilości produkowanych odpadów. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat swoją produkcję e‐śmieci potroją również kraje rozwijające się.

Przyjmujemy odpady elektryczne i elektroniczne:

 • o małogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych
 • o wielkogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych
 • o sprzęt biurowy
 • o sprzęt komputerowy
 • o sprzęt telekomunikacyjny
 • o urządzenia audio‐wizualne
 • o elektronika użytkowa
 • o sprzęt energetyczny
 • o elektronarzędzia
 • o baterie i akumulatory wszelkiego typu i rodzaju
 • o źródła światła

Wszystkie odbiory potwierdzane są kartą przekazania odpadu.

Close Menu