Odpady farmaceutyczne – leki, suplementy.

Odpady leków powstają w wyniku szeroko rozumianego lecznictwa. Są to przede wszystkim odpady powstające w przychodniach, szpitalach, sanatoriach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowiskach, ośrodkach leczenia odwykowego, hospicjach, poradniach stomatologicznych, ośrodkach zdrowia. Ponadto wytwarzane są również w lecznicach weterynaryjnych, zakładach badawczych i różnego rodzaju laboratoriach (np. analitycznych) oraz zakładach farmakologicznych.

Odbieramy także leki z aptek oraz hurtowni farmaceutycznych.

Przyjmujemy odpady farmaceutyczne:

  • 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
  • 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

Wszystkie odbiory potwierdzane są kartą przekazania odpadu.

Close Menu