Odpady spożywcze – przeterminowane i wycofane produkty.

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU PRZETERMINOWANEJ ŻYWNOŚCI, PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH WYCOFANYCH Z RYNKU, BĄDŹ NIEDOPUSZCZONYCH DO SPRZEDAŻY ORAZ POPRODUKCYJNYCH ODPADÓW SPOŻYWCZYCH.

Proponujemy kompleksową obsługę zakładów przemysłu spożywczego, piekarniczego, cukierniczego oraz logistycznego. Wystawiamy odpowiednia dokumentację. Klienci otrzymują dostosowany do indywidualnych wymagań pakiet świadczeń obejmujący:

  • fachową poradę o tym jak właściwie zagospodarować odpady,
  • dobranie właściwego systemu odbioru
  • ustalenie optymalnej częstotliwości wywozu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:

● zakłady spożywcze.
● centra logistyczne.
● hurtownie spożywcze.
● piekarnie, cukiernie.Itp.

Na każdy z produktów wystawiamy kartę przekazania odpadów, posiadamy wszystkie stosowne zezwolenia.

Close Menu