Odpady z warsztatów odpady niebezpieczne, oleje, złom.

Oferta nasza skierowana jest do przedsiębiorstw posiadających zarówno pojedyncze wyspecjalizowane zakłady jak i sieć punktów wytwarzających odpady (serwisy, warsztaty, sieci handlowe). Zapewniamy kompleksową obsługę przez co maksymalizujemy korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Nasza oferta obejmuje obszar całego kraju, gwarantujemy dobór najlepszych operatorów posiadających ważne pozwolenia, pełną transparentność danych, centralne raporty.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem szczegółowej oferty, prosimy o kontakt.

Przyjmujemy odpady z warsztatów samochodowych:

 • 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
 • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności ‐ bardzo toksyczne i toksyczne)
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 16 01 07* Filtry olejowe
 • 16 01 13* Płyny hamulcowe
 • 16 01 14 Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
 • 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
 • 16 01 17 Metale żelazne
 • 16 01 18 Metale nieżelazne
 • 16 01 19 Tworzywa sztuczne
 • 16 01 20 Szkło
 • 16 01 22 Inne niewymienione elementy
 • 16 01 99 Inne niewymienione odpady
 • 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

Wszystkie odbiory potwierdzane są kartą przekazania odpadu.

Close Menu