Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku polimerów z odpadowego szkła laminowanego

Wastech recycling Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku polimerów z odpadowego szkła laminowanego”

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie nowej technologii zagospodarowania i przetworzenia do postaci produktu handlowego poużytkowego i odpadowego poliwinylobutyralu (PVB) pozyskanego ze szkła laminowanego dla potrzeb realizacji programu Gospodarki o obiegu zamkniętym (z ang. circulary economy).

Dofinansowanie projektu z UE: 3 913 851,00 PLN

  

Pasek Logotypy