Rejestracja w BDO – Baza Danych o Odpadach

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Rejestracja w BDO dotyczy podmiotów

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów (nie dotyczy podmiotów zwolnionych z tego obowiązku);
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Od 1 stycznia 2020 uruchomione zostały moduły związane z ewidencją odpadów i od tego momentu Przedsiębiorcy wytwarzający odpady (oprócz zwolnionych np. przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów)) zobowiązani są do posiadania rejestracji w BDO oraz prowadzenia ewidencji odpadów za pomocą systemu BDO.

Od 1 stycznia 2020 karta przekazania odpadów wędruje razem z odpadami i musi być gotowa do okazania przez kierowcę na kazde rządanie służb kontrolnych.

W razie pytań i problemów nasz dział doradztwa służy pomocą.

Dodaj komentarz

Close Menu