Recykling odpadów niebezpiecznych. Czym są odpady niebezpieczne i na czym polega ich recykling?

Czym są odpady niebezpieczne i na czym polega ich recykling?

O tym, że odpady należy segregować pamięta coraz więcej Polaków. Na osiedlach powstają specjalne kosze na odpady segregowane, a w telewizji bardzo często są emitowane reklamy właśnie na temat recyklingu. Jednak większość osób pamięta o recyklingu tylko takich surowców jak papier, szkło, czy metal. Bardzo często zapominają przy tym o równie ważnej rzeczy- recyklingu odpadów niebezpiecznych. Oprócz niewątpliwych korzyści z ich wtórnego wykorzystania, wyrzucenie materiałów niebezpiecznych do kosza na zwykle odpady komunalne może spowodować bardzo poważne konsekwencje. Takie jak jak uszczerbek na zdrowiu (np. przez emisję szkodliwych oparów), czy poważne zanieczyszczenie środowiska. Należy pamiętać, że nieodpowiednia utylizacja materiałów niebezpiecznych jest zagrożona karą grzywny.

recycling warszawa

Jak recyklinguje się odpady niebezpieczne?

Szacuję się, że rocznie na całym świecie jest wytwarzanych około 400 milionów ton odpadów niebezpiecznych (taka ilość odpowiada około 800 tysiącom samolotów pasażerskich Airbus A380!). Ta ogromna ilość wynika przede wszystkim z ogromnego przemysłu chemicznego, którego fabryki przy produkcji chemikaliów generują ogromne ilości odpadów, w większości klasyfikowanych jako niebezpieczne. Kilkanaście lat temu odpady te były jedynie unieszkodliwiane przez specjalne katalizatory, albo ewentualnie utylizowane (koszt był bardzo wysoki). Obecnie za sprawą wysoko rozwiniętej technologii możliwe jest recyklingowanie odpadów niebezpiecznych. Dzięki temu poza ich unieszkodliwianiem produkowana jest chociażby energia elektryczna. Recykling materiałów niebezpiecznych nie różni się specjalnie od recyklingu klasycznych odpadów. Wystarczy udać się do specjalnego punktu odbioru, w którym wyspecjalizowane firmy odbiorą nasze odpady i zrobią z nich ponowny użytek.

Niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwej utylizacji odpadów niebezpiecznych:

Recykling i utylizacja w przypadku materiałów niebezpiecznych mają szczególne znaczenie. W przypadku klasycznych surowców jak metal, czy papier oczywiście, recykling jest ważny, jednak nawet gdy te odpady są składowane na wysypiskach nie stanowią żadnego zagrożenia. Inaczej jest w przypadku odpadów niebezpiecznych, których niewłaściwie przeprowadzona utylizacja może prowadzić do poważnych zagrożeń dla środowiska. Za sprawą tych odpadów może dojść do poważnego skażenia gleby, czy powietrza, dlatego ich odpowiednia utylizacja i recykling jest tak ważna.