Sieć zbierania baterii i akumulatorów – przekazanie obowiązku zbierania.

Zbieranie baterii i akumulatorów to obowiązek wprowadzających takie produkty na rynek.

Przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek baterie i akumulatory na mocy art.28 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach [Dz.U. 2009, nr 79, poz. 666] mogą powierzyć Wastech recycling realizację usług określonych w art.27 i 37 tej ustawy, a mianowicie:

• selektywne zbieranie zużytych baterii i akumulatorów przenośnych,

• zawarcie umów z takimi podmiotami zbierającymi zużyte baterie i akumulatory, które zapewnią osiągnięcie wymaganego poziomu zbiórki

• skierowanie zebranych baterii i akumulatorów do właściwych zakładów przetwarzania tych odpadów

• przeprowadzenie wymaganych działań edukacyjnych

• przygotowanie wszystkich wymaganych raportów i sprawozdań, które przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w urzędzie marszałkowskim.

Close Menu