USTAWA O SZWO – SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ.

USTAWA o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową

W styczniu rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do ustawy f-gazowej ( o substancjach zubożających warstwę ozonową – w skrócie SZWO oraz o niektórych fluorywanych gazach cieplarnianych

Nowa ustawa nakłada m.in. obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń (prowadzonym przez Instytut Chemii Przemysłowej im prof. I Mościckiego w Warszawie ) urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i pomp ciepła, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Do 14 marca operatorzy tych urządzeń mają obowiązek wpisać je do rejestru. Rejestr dostępny jest od 13 stycznia pod adresem www.cro.ichp.pl

Nowe przepisy dotyczą m.in. branże, które użytkują urządzenia lub komory chłodnicze. Kary za niezarejestrowanie urządzeń mogą wynieść do 3 tyś. złotych. Problem w tym, że dotychczas niewiele firm wie o nowych obowiązkach.